Kålltorpsgruppen är en koncern inom bygg- och fastighetsbranschen med lokal förankring i Västsverige. Koncernen består i första hand av Kålltorps Bygg och Kålltorps Projektutveckling. Bakom Kålltorpsgruppen står bröderna Steve, Morgan och Martin Johansson som tillsammans byggt upp koncernen sedan den gemensamma starten 1989.

Kålltorpsgruppen erbjuder tjänster inom entreprenad, samverkan och projektutveckling.
Vår affärsidé bygger på ett genuint och långsiktigt engagemang. Vi vill bidra till en hållbar framtid och hitta innovativa lösningar för vår stadsutveckling. Vi äger de fastigheter vi sitter i och vår mest betydande framgångsfaktor är våra medarbetare. Tack vare dem kan vi fortsätta framåt, mot nya mål.

Kålltorpsgruppens medarbetare är både engagerade och kompetenta, de känner ansvar och vill växa med företaget. Med en stabil tillväxt kan vi bli fler. Vårt mål är att alla våra medarbetare ska få kontinuerlig utbildning för att kunna utvecklas i sina respektive roller. På så sätt blir de en naturlig del av vår vision och organisation.

Kålltorps Bygg

Kålltorps Byggnads AB startades 1989 och är en engagerad och trygg partner inom byggnation i Göteborgsområdet. Genom ett nära samarbete med kunder och samarbetspartners och med en en stark lokal förankring i Göteborg, har Kålltorps Bygg utvecklats till ett stabilt och solitt bolag.

kalltorpsbygg.se

Kålltorps Projektutveckling

Kålltorps Projektutveckling AB förvärvar och utvecklar mark och fastigheter inom Göteborgsregionen. Med fokus på handlingskraft, trygghet och trovärdighet arbetar vi alltid nära våra kunder och samarbetspartners. I inledningsskedet fokuserar Kålltorps Projektutveckling på två projekt i Härryda kommun – Haga By och Landvetter Travel Park.

kalltorpsprojektutveckling.se